معنی و ترجمه کلمه nebula به فارسی nebula یعنی چه

nebula


ابرى ،(نج ).سحاب ،توده هاى عظيم گازو گرد مابين فواصل ستارگان جاده شيرى ،لکه ،ميغ ،ابر
نجوم : سحابى
علوم دريايى : سحابى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها