معنی و ترجمه کلمه necessary line به فارسی necessary line یعنی چه

necessary line


خط يارى که تيم مهاجم بايد به فاصله چهار تماس به ان برسد( فوتبال امريکايى)
ورزش : خط يارى که تيم مهاجم بايد به فاصله چهار تماس به ان برسد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها