معنی و ترجمه کلمه necessitate به فارسی necessitate یعنی چه

necessitate


ناگزير ساختن ،بايسته کردن ،بايستن ،واجب کردن ،مجبورکردن ،ايجاب کردن ،مستلزم بودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها