معنی و ترجمه کلمه necrologist به فارسی necrologist یعنی چه

necrologist


متصدى فهرست مردگان ،متصدى تهيه اگهى در باره مرگ هاى تازه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها