معنی و ترجمه کلمه necrology به فارسی necrology یعنی چه

necrology


امار متوفيات ،ثبت اموات ،اگهى فوت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها