معنی و ترجمه کلمه necromancy به فارسی necromancy یعنی چه

necromancy


غيبگويى(از طريق ايجاد رابطه با مردگان)
روانشناسى : ارتباط با مردگان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها