معنی و ترجمه کلمه need gratification به فارسی need gratification یعنی چه

need gratification


روانشناسى : ارضاى نياز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها