معنی و ترجمه کلمه need-press theory به فارسی need-press theory یعنی چه

need-press theory


روانشناسى : نظريه نياز - فشار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها