معنی و ترجمه کلمه needs به فارسی needs یعنی چه

needs


لزوما،بر حسب لزوم ،ناگزير،نيازها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها