معنی و ترجمه کلمه negative acknowledgement به فارسی negative acknowledgement یعنی چه

negative acknowledgement


کامپيوتر : کاراکتر کنترلى که ترمينال گيرنده در انتقال اطلاعات براى ترمينال فرستنده صادر مى کند تا اعلام کند که يک اشتباه انتقال در اخرين بلوک اطلاعات ارسال شده وجود دارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها