معنی و ترجمه کلمه negative altitude به فارسی negative altitude یعنی چه

negative altitude


ارتفاع غلط است
علوم نظامى : ارتفاع هواپيما را تصحيح کنيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها