معنی و ترجمه کلمه negative diheral به فارسی negative diheral یعنی چه

negative diheral


علوم هوايى : تمايل بال يا ساير ايرفويلها بطرف پايين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها