معنی و ترجمه کلمه negative induction به فارسی negative induction یعنی چه

negative induction


روانشناسى : القاى منفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها