معنی و ترجمه کلمه negative relation به فارسی negative relation یعنی چه

negative relation


رابطه منفى
بازرگانى : رابطه معکوس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها