معنی و ترجمه کلمه negative static stability به فارسی negative static stability یعنی چه

negative static stability


علوم هوايى : ناپايدارى ايستاى منفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها