معنی و ترجمه کلمه negativeness به فارسی negativeness یعنی چه

negativeness


منفى بودن ،منفيت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها