معنی و ترجمه کلمه negativist به فارسی negativist یعنی چه

negativist


منفى گوى ،منفى باف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها