معنی و ترجمه کلمه neglectful به فارسی neglectful یعنی چه

neglectful


سر بهوا،مسامحه کار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها