معنی و ترجمه کلمه negligence به فارسی negligence یعنی چه

negligence


تفريط،بى مبالاتى ،سهل انگارى ،قصور،اهمال ،فراموشکارى ،غفلت ،فرو گذاشت
قانون ـ فقه : مسامحه ،تفريط معيار ان در CL رفتار و دقتى است که يک فرد با فهم و شعور عادى در امور خود معمول مى دارد
بازرگانى : کوتاهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها