معنی و ترجمه کلمه negotiated contract به فارسی negotiated contract یعنی چه

negotiated contract


قرارداد بدون استعلام بها
علوم نظامى : قرارداد پيش تنظيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها