معنی و ترجمه کلمه negotiation به فارسی negotiation یعنی چه

negotiation


انتقال ،معاوضه ،مذاکرات ،گفتگو ها،مذاکره
کامپيوتر : مذاکره
قانون ـ فقه : مذاکره ،تماس ها مذاکرات و تماسهاى بين دولتها به عناوين مختلف
روانشناسى : مذاکره
بازرگانى : معامله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها