معنی و ترجمه کلمه negroid به فارسی negroid یعنی چه

negroid


زنگى مانند،وابسته به سياهان ،کسيکه خون سياهان در او باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها