معنی و ترجمه کلمه neighbour به فارسی neighbour یعنی چه

neighbour


)neighbor(همسايه ،نزديک ،مجاور،همسايه شدن با

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها