معنی و ترجمه کلمه nemo est heres viventis به فارسی nemo est heres viventis یعنی چه

nemo est heres viventis


قانون ـ فقه : هيچ کس وارث فرد زنده نيست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها