معنی و ترجمه کلمه neoclassical theory of value به فارسی neoclassical theory of value یعنی چه

neoclassical theory of value


بازرگانى : تئورى ارزش نئوکلاسيک . براساس اين نظريه ارزش يک کالا براثر تداخل عرضه و تقاضا براى کالاى مورد نظر بدست مى ايد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها