معنی و ترجمه کلمه neological به فارسی neological یعنی چه

neological


ناشى از تجد د مذهبى ،وابسته به اصول نوين يا واژه سازى در زبان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها