معنی و ترجمه کلمه neologist به فارسی neologist یعنی چه

neologist


طرفدارواژه هاى يا بکار بردن واژه هاى نو،متجد د

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها