معنی و ترجمه کلمه nephrotomy به فارسی nephrotomy یعنی چه

nephrotomy


گرده برى ،اوج ،کمال ،منتها،چيزى که شخص را از پيشرفت باز ميدارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها