معنی و ترجمه کلمه nerf(ing) bar به فارسی nerf(ing) bar یعنی چه

nerf(ing) bar


ورزش : سپرهاى چهار طرف براى جلوگيرى از تماس چرخها با اتومبيل ديگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها