معنی و ترجمه کلمه nervation به فارسی nervation یعنی چه

nervation


رگبرگ اذين ،رگ و پى ،اعصاب ،ساختمان عصبى ،شبکه عصبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها