معنی و ترجمه کلمه nerve impulse به فارسی nerve impulse یعنی چه

nerve impulse


روانشناسى : تکانه عصبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها