معنی و ترجمه کلمه nervous breakdown به فارسی nervous breakdown یعنی چه

nervous breakdown


فروباشى روانى
روانشناسى : بحران روانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها