معنی و ترجمه کلمه nervus acusticus به فارسی nervus acusticus یعنی چه

nervus acusticus


روانشناسى : عصب شنوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها