معنی و ترجمه کلمه nervus glossopharyngeus به فارسی nervus glossopharyngeus یعنی چه

nervus glossopharyngeus


روانشناسى : عصب زبانى - حلقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها