معنی و ترجمه کلمه nervus oculomotorius به فارسی nervus oculomotorius یعنی چه

nervus oculomotorius


روانشناسى : عصب حرکتى عمومى چشم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها