معنی و ترجمه کلمه nest egg به فارسی nest egg یعنی چه

nest egg


تخمى که درلانه مرغ ميگذارند تا مرغ تخم کند،مايه ،اندوخته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها