معنی و ترجمه کلمه nestle به فارسی nestle یعنی چه

nestle


اشيان گرفتن ،لانه کردن ،اسودن ،در اغوش کسى خوابيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها