معنی و ترجمه کلمه net control به فارسی net control یعنی چه

net control


کنترل شبکه
علوم مهندسى : ايستگاه کنترل شبکه
علوم نظامى : ايستگاه کنترل شبکه

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها