معنی و ترجمه کلمه net exports به فارسی net exports یعنی چه

net exports


بازرگانى : خالص صادرات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها