معنی و ترجمه کلمه net factor income from abroad به فارسی net factor income from abroad یعنی چه

net factor income from abroad


بازرگانى : خالص درامد عوامل از خارج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها