معنی و ترجمه کلمه network chart به فارسی network chart یعنی چه

network chart


کامپيوتر : نمودار شبکه

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها