معنی و ترجمه کلمه network circuit به فارسی network circuit یعنی چه

network circuit


مدار شبکه
علوم مهندسى : اتصال شبکه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها