معنی و ترجمه کلمه neurocirculatory asthenia به فارسی neurocirculatory asthenia یعنی چه

neurocirculatory asthenia


روانشناسى : ضعف عصبى - گردش خونى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها