معنی و ترجمه کلمه neuroplexus به فارسی neuroplexus یعنی چه

neuroplexus


روانشناسى : شبکه عصبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها