معنی و ترجمه کلمه neutral position به فارسی neutral position یعنی چه

neutral position


وضعيت بى بارى
علوم مهندسى : وضعيت خنثى يا خلاص حالت خلاص يا بى بارى
الکترونيک : محل بى اثر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها