معنی و ترجمه کلمه neutral stability به فارسی neutral stability یعنی چه

neutral stability


پايدارى بى تفاوت
علوم هوايى : پايدارى خنثى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها