معنی و ترجمه کلمه never ceasing به فارسی never ceasing یعنی چه

never ceasing


پيوسته ،لاينقطع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها