معنی و ترجمه کلمه new century schoolbook به فارسی new century schoolbook یعنی چه

new century schoolbook


کامپيوتر : نوعى طرح حروف خوانا که جهت مجلات و کتابهاى درسى مدارس طراحى شده است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها