معنی و ترجمه کلمه new discovered به فارسی new discovered یعنی چه

new discovered


تازه پيدا شده ،تازه کشف شده ،جديدالاکتشاف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها