معنی و ترجمه کلمه new jerusalem به فارسی new jerusalem یعنی چه

new jerusalem


اورشليم تازه( بهشت)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها